Conversation Between pratheek and truyenthai

1 Visitor Messages

 1. Phách lư ba lạp” không ngừng truyền đến, trừ mặt Hàn Thạc ra, các nơi khác như ngực, lưng, bụng, bắp đùi…, đều không thể hoàn toàn pḥng ngự, bị Lao Luân Tư không ngừng kích trúng.
  học kế toán tại long biên
  học kế toán tại thanh xuân
  học kế toán tại cầu giấy
  Rattan Furniture Beach
  mu private
  nhạc sàn cực mạnh

  Theo thân thể liên tục bị đánh trúng, Hàn Thạc đau đớn càng ngày càng kịch liệt, tốc độ tránh né do bị thân thể ảnh hưởng cũng bắt đầu trở nên chậm lại, nên bị trúng công kích càng nhiều, Lúc sau hai chân Hàn Thạc trầm trọng như mang ch́, mỗi một lần động đều giống như mang theo ngàn cân.
  Nếu không phải trong khoảng thời gian này,
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1