Conversation Between abhishek.pradhan and tienthanh9x

1 Visitor Messages

 1. Thầy mẹ thương gi bưởi người se duyn
  Lng cầu mong e giống cy bưởi diễn một bng thuyền
  Lứa đi tnh du kỹ thuật trồng bưởi diễn chưa lưu luyến
  Sợ người ta đến cch ghp cnh bưởi bao lời khuyn.
  Nhn về tương l kỹ thuật chăm sc cy bưởi diễn rộng đường di
  Cảnh nh neo đơ cch lựa bưởi ngon gnh nhọc nhằn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1