Conversation Between r0g3rb1llb and truyenthai

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ trung tâm kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán o ra mới chúa tể."
    "Nói như vậy, ngươi cũng là tùy thời có thể thay thế khôi lỗi mà thôi? Kỳ thật cái gọi là 'Vĩnh viễn' đều là bọt biển, trong vũ trụ cũng chưa hoàn toàn trên ư nghĩa vĩnh hằng, kể cả vũ trụ bản thân. Mặc dù là từng đă là chí cao tồn tại hoặc là chư thần th́ thế nào? Từng đă là bất hủ đă hóa thành mục nát, coi như lấy nào đó h́nh thái c̣n sót lại lấy, từ lâu phong quang không c̣n."
    Trần Duệ không chút nào né tránh trực diện lấy Thâm Uyên ư chí cường đại uy áp, trong mắt mang theo nh́n thấu bổn nguyên chí lư thấm nhuần, hai người cho dù c̣n không có chính thức động thủ, ngôn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1