Conversation Between failia and truyenthai

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ trung tâm kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán t cả mọi người trên đại lục đều hướng tới. Hoàng cung Linh Đấu đế quốc trước giờ luôn là một tràng diện vô cùng vui sướng nhưng không kém phần trang nghiêm. Nhưng mấy ngày gần đây không hiểu sao lại bao phủ trong một bầu không khí đầy lo lắng.
    Thủ vệ thường trực trong hoàng cung lúc này ai cũng vẻ mặt âm trầm tuần tra khắp nơi khiến cả hoàng cung đều bị vây trong một cổ không khí đầy áp lực.
    - Ư các ngươi là không khởi động thượng cổ trận pháp này th́ ngay cả nguyên tố phối dịch cơ bản nhất cũng không thể phối chế ra?
    Trong đại điện hoàng cung, một trung niên nam tử vẻ mặt đầy uy nghiêm đan
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1