Conversation Between roopakjada and truyenthai

1 Visitor Messages

 1. , hai người đều sử dụng đấu khí trực tiếp đánh vào Thân thể Hàn Thạc. Đấu khí cuồng liệt vừa vào thân thể đă bị ma nguyên lực bao trụ, nên mới làm cho Thân thể Hàn Thạc không phải thừa nhận thương tổn quá lớn.
  học kế toán tại thanh xuân
  học kế toán tại cầu giấy
  trung tâm kế toán tại hà đông
  Rattan Furniture Resort
  mu private
  nhạc sàn cực mạnh

  Hai lần bị đấu khí đánh vào trong cơ thể, Hàn Thạc không có bị thương thế quá lớn, khiến cho Hàn Thạc mơ hồ có chút coi thường chiến sĩ ,kỵ sĩ, nhưng bây giờ bị Lao Luân Tư đánh cho bầm dập, Hàn Thạc mới chính thức hiểu rơ ư nghĩ trước kia là hoàn toàn sai lầm.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1