Conversation Between mabstergo and truyenthai

1 Visitor Messages

  1. ời thấy được đám mây Hồng Mông khí rơi xuống ngưng tụ thành màn trời cấm pháp chắc chắn gấp trăm lần so với lực tự nhiên, che đậy toàn bộ cổ thành Trang Châu. Tiếp đó ở sâu trong ḷng đất cổ thành, ḷng đất đứt găy. toàn bộ cô thành bị nhô tận gốc. sau đó bay lên không trung hoàn toàn bao bọc trong Hồng Mông khí
    - Đây là...
    Mấy giáo chủ đại giáo vô thượng. Xích Hải Ma Tôn, thậm chí ngay cả Vũ Hoàng cũng khiếp sợ:
    - Hồng Mông khí, rốt cuộc đây là ǵ?
    Đúng lúc này. trong Hồng Mông khí hiện ra thân thể Phương Hàn, càng thêm cao lớn, tương xứng với Hoàng Phủ Bỉ Ngạn lúc trước. Tất cả mọi người http://luatngogia.net/ http://tutozone.net/ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhac san cuc manh
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1