Conversation Between Spacemonkey and truyenthai

1 Visitor Messages

  1. rọng.
    Hắn vừa t́m hiểu vừa thông qua thần niệm thâm nhập qua Hồng Mông Điện, nh́n t́nh h́nh bên ngoài, có rất nhiều không gian loạn lưu di chuyển qua, thậm chí c̣n có thời không vặn vẹo, có một số hải dương do Thiên cương sát khí xa xưa tạo thành. Trong đó có một số Cương thú đáng sợ do Thiên cương sát khí ngưng tụ thành, thực lực có thể sánh ngang cổ Hoàng, hơn nữa h́nh thành bầy đàn.
    Hư không Thiên giới vô biên vô tận, Thiên Quân cũng không thể thăm ḍ hết, càng không nói những nhân vật dưới Thiên Quân.
    Những nhân vật dưới Thiên Quân đối với Thiên giới mà nói cũng như con kiến, ếch ngồi đ http://luatngogia.net/ http://tutozone.net/ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhac san cuc manh
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1